വടകര താലൂക്ക് ഓഫീസിൽ തീ പിടുത്തം ഉണ്ടായി,ഫയലുകൾ കത്തി നശിച്ചു

കൂടുതൽ ഫയർ ഫോഴ്സ് സ്ഥലത്തേക്കെത്തുന്നു.കാര്യമായ നാശ നഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഫയർ ഫോഴ്സ് തീ അണയ്ക്കുകയാണ്. തീ ഇതുവരെ നിയന്ത്രണ വിധേയമായില്ല.നാദാപുരം, പേരാമ്പ്ര എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഫയർഫോഴ്‌സ് യൂണിറ്റുകൾ സ്ഥലത്ത് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്

0

കോഴിക്കോട്: വടകര താലൂക്ക് ഓഫീസിൽ തീ പിടുത്തം ഉണ്ടായി. രാവിലെ 6 മണിയോടെയാണ് തീ കണ്ടത്. വടകര സബ്ബ് ജയിൽ, ട്രഷറി ബിൽഡിംഗിലുള്ള താലൂക്ക് ഓഫീസിലാണ് തീ പിടുത്തമുണ്ടായത്. കൂടുതൽ ഫയർ ഫോഴ്സ് സ്ഥലത്തേക്കെത്തുന്നു.കാര്യമായ നാശ നഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഫയർ ഫോഴ്സ് തീ അണയ്ക്കുകയാണ്. തീ ഇതുവരെ നിയന്ത്രണ വിധേയമായില്ല.നാദാപുരം, പേരാമ്പ്ര എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഫയർഫോഴ്‌സ് യൂണിറ്റുകൾ സ്ഥലത്ത് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

താലൂക്ക് ഓഫീസിൽ നിന്ന് പഴയ ട്രഷറി കെട്ടിടത്തിലേക്കും തീ പടർന്നിട്ടുണ്ട്. പഴയ രീതി നിലനിർത്തി താലൂക്ക് ഓഫീസ്‌ കെട്ടിടം നവീകരിച്ചിരുന്നു. വടകര പഴയസ്റ്റാൻഡ് ഭാഗത്താണ് താലൂക്ക് ഓഫിസ്. ട്രഷറിയും കോടതിയുമടക്കം തൊട്ടടുത്ത് നിരവധി പഴയ കെട്ടിടങ്ങളുണ്ട്. അവയിലേക്ക് തീ പടരാതിരിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് അഗ്നിശമന സേന. തീപിടിത്തത്തിന്റെ കാരണം വ്യക്തമല്ല.

You might also like