സർക്കാരിന്റെ മദ്യനയത്തിനെതിരെ വി എം സുധീരൻ

അവശ്യമരുന്ന് ലഭ്യമാക്കുന്നത് പോലെയാണ് മദ്യവിൽക്കാൻ സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നത്

0

സർക്കാരിന്റെ മദ്യനയത്തിനെതിരെ വി എം സുധീരൻ. കെഎസ്ആർടിസി ഡിപ്പോകളിൽ മദ്യം വിൽക്കാനുള്ള തീരുമാനം അപകടകരമാണ്. അവശ്യമരുന്ന് ലഭ്യമാക്കുന്നത് പോലെയാണ് മദ്യവിൽക്കാൻ സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നത്. കോടതി ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇടപെടുമെന്നാണ് കരുതുന്നതെന്നും വി എം സുധീരൻ പറഞ്ഞു. സർക്കാരിന്റെ മദ്യനയം കോടതി പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്നും തീരുമാനം വൈകരുതെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

-

You might also like

-