കെ.ആർ. ഗൗരിയമ്മയെ ജെ.എസ്​.എസ്​ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തു നിന്ന് ഒഴിവാക്കി

​. എ.എൻ. രാജൻ ബാബുവാണ്​ പുതിയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി. ​ഗൗരിയമ്മക്ക്​ പാർട്ടി പ്രസിഡൻറ്​ പദവി നൽകി.

0

ആലപ്പുഴ :കെ.ആർ. ഗൗരിയമ്മയെ ജെ.എസ്​.എസ്​ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തു നിന്ന് ഒഴിവാക്കി.അനാരോഗ്യം മൂലമാണ്​ ഗൗരിയമ്മയെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പദവിയിൽ നിന്ന്​ നീക്കിയത്​. ആലപ്പുഴയിൽ നടന്ന പാർട്ടി സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിലാണ്​ പുതിയ തീരുമാനം ​. എ.എൻ. രാജൻ ബാബുവാണ്​ പുതിയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി. ​ഗൗരിയമ്മക്ക്​ പാർട്ടി പ്രസിഡൻറ്​ പദവി നൽകി. സഞ്​ജീവ്​ സോമരാജനാണ്​ ആക്​ടിങ്​ പ്രസിഡൻറ്​. വിശ്രമത്തിലായതിനാൽ ഗൗരിയമ്മക്ക്​ സമ്മേളനത്തിന്​ എത്താൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല.

-

You might also like

-