കദളി പഴം കൊണ്ട് തുലാഭാരം ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഗവർണർ ആരീഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ സന്ദർശനം നടത്തി

83 കിലോകദളിപ്പഴം വേണ്ടിവന്നു തുലാഭാരത്തിനായി. ദേവസ്വം ചെയർമാൻ ഡോ. വി.കെ. വിജയൻ  പ്രസാദ കിറ്റ് ഗവർണർക്ക് നൽകി

0

തൃശൂർ | ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഗവർണർ ആരീഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ സന്ദർശനം നടത്തി.ക്ഷേത്രത്തിനു പുറത്ത് ഗോപുരത്തിനും ദീപസ്തംഭത്തിനും ഇടയിൽ നിന്ന് ഗുരുവായൂരപ്പന് തൊഴുതു. അതിനു ശേഷം കദളി പഴം കൊണ്ട് തുലാഭാരം നടത്തി.മാടമ്പ് കുഞ്ഞുകുട്ടന്‍ സുഹൃദ് സമിതി സംഘടിപ്പിച്ച മാടമ്പ് അനുസ്മരണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനാണ് ഗവര്‍ണര്‍ ഗുരുവായൂരിലെത്തിയത്. ദേവസ്വം ചെയർമാൻ വി.കെ വിജയൻ ,അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ കെ.പി വിനയൻ എന്നിവർ പൊന്നാട അണിയിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിച്ചു.3. 45 ന് ശ്രീവത്സം ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ എത്തിയ ഗവർണർ വിശ്രമത്തിനു ശേഷം 4.30 നാണ് ക്ഷേത്ര ദർശനവും തുലാഭാരവും നടത്തി മടങ്ങിയെത്.83 കിലോകദളിപ്പഴം വേണ്ടിവന്നു തുലാഭാരത്തിനായി.
ദേവസ്വം ചെയർമാൻ ഡോ. വി.കെ. വിജയൻ  പ്രസാദ കിറ്റ് ഗവർണർക്ക് നൽകി.ദേവസ്വം ചെയർമാൻ വി.കെ വിജയൻ ,അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ കെ.പി വിനയൻ എന്നിവർ പൊന്നാട അണിയിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിച്ചു. 3. 45 ന് ശ്രീവത്സം ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ എത്തിയ ഗവർണർ വിശ്രമത്തിനു ശേഷം 4.30 നാണ് ക്ഷേത്ര ദർശനവും തുലാഭാരവും നടത്തി മടങ്ങിയെത്.

You might also like