പ്രവാസികളുടെ പുനരധിവാസത്തിന് സർക്കാരിന്റെ പൂർണ പിന്തുണ: മന്ത്രി സുനിൽകുമാർ. 

പ്രവാസി മലയാളി ഫെഡറേഷൻ ആഗോളതലത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ഉന്നത തല ഗ്ലോബൽ വെബിനാറിൽ പങ്കെടുത്തുസംസാരിക്കുകയായിരുന്നു.

0

 

ന്യൂയോർക് :വിദേശത്തുനിന്നും മടങ്ങിയെത്തുന്ന പ്രവാസികൾക്ക് പുനരധിവാസത്തെ കുറിച്ച് ആശങ്ക വേണ്ടെന്നും പ്രവാസികളുടെആശയങ്ങൾ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ കേരള സർക്കാർ സജ്ജമാണെന്നും പ്രവാസികൾ മുന്നോട്ടു വെക്കുന്ന ഏതു പ്രൊജക്റ്റും നടപ്പാകുന്നതിനുള്ള എല്ലാ പിന്തുണയുംസഹായവും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാകുമെന്നു കേരള കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രി അഡ്വ. വിഎസ് സുനിൽകുമാർ ഉറപ്പു നൽകി .

പ്രവാസി മലയാളി ഫെഡറേഷൻ ആഗോളതലത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ഉന്നത തല ഗ്ലോബൽ വെബിനാറിൽ പങ്കെടുത്തുസംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. പുനരധിവാസവും കേരളത്തിലെ സാധ്യതയും എന്നവിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി പി എം എഫ് നടത്തിയ വെബിനാറിൽ മുഖ്യ അതിഥിയായിപങ്കെടുക്കാൻ എത്തിയ മന്ത്രിയെ ഗ്ലോബൽ പ്രസിഡണ്ട് എം പീ സലീം സ്വാഗതംചെയ്യുകയും ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും പങ്കെടുത്ത സംഘടനാനേതാക്കളെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയും പരിപാടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകുകയും ചെയ്തു, ഗ്ലോബൽ കോഓർഡിനേറ്റർ ജോസ് മാത്യു പനച്ചിക്കൽ ആശംസ അർപ്പിച്ചു.

കോവിഡ് കാലത്തു പ്രതിസന്ധികളെ അവസരമാക്കി മാറ്റി ഏതുസാഹചര്യത്തെയും അതിജീവിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം , പ്രവാസികളുടെഅനുഭവവും സാങ്കേതിക പരിഞ്ജാനവും പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്ന പല സാധ്യതകളുംകേരളത്തിലുണ്ട് . സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതി പ്രവാസി പുനരധിവാസത്തിന് വലിയ സാധ്യതആണെന്ന വസ്തുത നാം വിസ്മരിക്കരുത് . കേരളം ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആക്കി മാറ്റുമെന്നും ഉല്പാദനവുംസംരംഭവും വർധിപ്പിക്കാൻ പ്രവാസികളുടെ സഹായം ആവശ്യമാണെന്നും മന്ത്രികൂട്ടിച്ചേർത്തു.

പ്രവാസികൾ പ്രൊജെക്ടുകൾ തയാറാക്കി സമർപ്പിക്കണമെന്നും അത്നടപ്പിലാക്കുമെന്നും അവഗണിക്കപ്പെട്ട കാർഷിക മേഖല കേരളത്തിൽ ഉടനീളംപുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുമെന്നും മന്ത്രി ഓർമിപ്പിച്ചു, ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തുനിന്നുള്ളവരുടെ സംശയങ്ങൾക്കും ചോദ്യങ്ങൾക്കും വളരെ കൃത്യമായിഅദ്ദേഹംമറുപടി നൽകി
സംഘടനക്കു വേണ്ടി ഗ്ലോബൽ സെക്രട്ടറി വർഗീസ്‌ ജോൺ മന്ത്രിക്കും മറ്റു വിശിഷ്ടവ്യക്തികൾക്കും കൃതജ്ഞത അറിയിച്ചു. വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള സംഘടനാനേതാക്കളും മറ്റു ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട അതിഥികളും വെബിനാറിൽ പങ്കെടുത്തു.