അഴിമതി വിരുദ്ധ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ “മാർച്ച് 23-ന്, ഷഹീദ് ദിവസ്, ഞാൻ എന്റെ സ്വകാര്യ വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് നമ്പറിൽ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ ആരംഭിക്കും മുഖ്യമന്ത്രി ഭഗവന്ത് മൻ

വീഡിയോ/ഓഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കി ആ നമ്പറിലേക്ക് അയയ്‌ക്കുക. എന്റെ ഓഫീസ് അന്വേഷിക്കും, ഒരു കുറ്റവാളിയും രക്ഷപ്പെടില്ല, ”

0

ചണ്ഡിഗഡ് | പഞ്ചാബിൽ അഴിമതി അഴിമതിക്കും കൈക്കൂലിക്കും പൂട്ടിട്ട്  മുഖ്യമന്ത്രി ഭഗവന്ത് മൻ . മാർച്ച് 23 ഷഹീദ് ദിവസം മുതൽ സംസ്ഥാനത്ത് അഴിമതി വിരുദ്ധ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ ആരംഭിക്കുമെന്ന് ഭഗവന്ത് മൻ തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചു.ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പർ “ഭഗവന്ത് മന്റെ സ്വകാര്യ മൊബൈൽ നമ്പർ” ആയിരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓഫീസ് അറിയിച്ചു. “മാർച്ച് 23-ന്, ഷഹീദ് ദിവസ്, ഞാൻ എന്റെ സ്വകാര്യ വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് നമ്പറിൽ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ ആരംഭിക്കും. പഞ്ചാബിൽ, നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും കൈക്കൂലി ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ, വീഡിയോ/ഓഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കി ആ നമ്പറിലേക്ക് അയയ്‌ക്കുക. എന്റെ ഓഫീസ് അന്വേഷിക്കും, ഒരു കുറ്റവാളിയും രക്ഷപ്പെടില്ല, ””ഭഗവന്ത് മൻ പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.

പഞ്ചാബിൽ ആരെങ്കിലും കൈക്കൂലി ചോദിച്ചാൽ വീഡിയോ എടുത്ത് സർക്കാരിന്റെ വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് നമ്പറിലേക്ക് അയക്കണമെന്ന് എഎപി അധ്യക്ഷൻ അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാളും ജനങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. ഉടനടി കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ ഉറപ്പുനൽകുന്നുവെന്നും, കെജ്‌രിവാൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

You might also like