ഉമ്മൻ ചാണ്ടി സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയവരുടെ വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിമാർക്കും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ

കഴിഞ്ഞ ഉമ്മൻ ചാണ്ടി സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയവരുടെ വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ എല്ലാ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിമാർക്കും മുഖ്യമന്ത്രി നിർദ്ദേശം നൽകി

0

തിരുവനന്തപുരം:പ്രതിപക്ഷം പിൻവാതിൽ നിയമനങ്ങൾആരോപിച്ചു സർക്കാരിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കുന്നതിനിടെ തിരിച്ചടിക്കൊരുങ്ങി സർക്കാർ. കഴിഞ്ഞ ഉമ്മൻ ചാണ്ടി സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയവരുടെ വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ എല്ലാ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിമാർക്കും മുഖ്യമന്ത്രി നിർദ്ദേശം നൽകി. വളരെ അടിയന്തിരമായി ഇന്ന് തന്നെ റിപ്പോർട്ട് നൽകാനാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന്റെ നിർദ്ദേശം.

അതോടൊപ്പം ഇനി ഓരോ വകുപ്പിലും പൊതുമേഖല സ്ഥാപനങ്ങളിലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണവും അടിയന്തിരമായി കൈമാറാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പിൻവാതിൽ നിയമനങ്ങള്‍ പ്രതിപക്ഷം ശക്തമാക്കുമ്പോൾ അതെ നാണയത്തിൽ തിരിച്ചടിക്കാനാണ് സർക്കാർ ആലോചിക്കുന്നത് മുൻ സർക്കാരിൻറെ കാലത്തു വിവിധ വകയ്പ്പുകളിലും പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലുമായി നിരവതി ചട്ട വിരുദ്ധ നിയമനങ്ങൾ നടന്നതായിയുള്ള കണ്ടെത്തലിനെ തുടർന്നാണ് നിയമനങ്ങളുടെ കണക്കുകള്‍ ശേഖരിക്കുവാൻ മുഖ്യമന്ത്രി അടിയന്തിര പ്രാധാന്യത്തോടെ
വകുപ്പ് മേധാവികൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുള്ളത് .