അഞ്ചാംദിനവും ഇന്ധന വില കുതിതിക്കുന്നു

ഒരു ദിവസ്സം മാത്രം കൂട്ടിയത്. കേന്ദ്രം വില കുറച്ചതിന് ശേഷം ഇതുവരെ ഡീസലിന് 1 രൂപ 20 പൈസയും പെട്രോളിന് 78 പൈസയും വര്‍ദ്ധിച്ചു.വില മുകളിലേക്ക്

0

ഡൽഹി : തുടര്‍ച്ചയായ അഞ്ചാം ദിവസവും ഇന്ധന വില വര്‍ധിപ്പിച്ചു. പെട്രോളിന് 24 പൈസയും ഡീസലിന് 30 പൈസയുമാണ് ഒരു ദിവസ്സം മാത്രം കൂട്ടിയത്. കേന്ദ്രം വില കുറച്ചതിന് ശേഷം ഇതുവരെ ഡീസലിന് 1 രൂപ 20 പൈസയും പെട്രോളിന് 78 പൈസയും വര്‍ദ്ധിച്ചു.വില മുകളിലേക്ക് തന്നെയാണ്. വില കുറച്ചതിന്റെ ഗുണഫലങ്ങള്‍ ജനങ്ങള്‍ക്ക് ലഭിക്കാത്ത വിധം തുടര്‍ച്ചയായ അഞ്ചാം ദിവസവും പെട്രോളിനും ഡീസലിനും വിലകൂടി. ഇന്ന് ഡീസലിന് 30 പൈസ എണ്ണ കമ്പനികള്‍ വര്‍ദ്ധിപിച്ചപ്പോള്‍ പെട്രോളിന് 24 പൈസയും കൂട്ടി.

കൊച്ചിയില്‍ പെട്രോളിന് 84 രൂപ 32 പൈസയും ‍ഡീസലിന് 78 രൂപ 12 പൈസയുമാണ് ഇന്നത്തെ നിരക്ക്. കോഴിക്കോട് ഡീസലിന് 78.43 പൈസയും പെട്രോളിന് 84 രൂപ 62 പൈസയുമായി വില ഉയര്‍ന്നപ്പോള്‍ തിരുവനന്തപുരത്ത് പെട്രോള്‍ വില 85 രൂപ 70 പൈസയായി. ഡീസലിന് 79 രൂപ 42 പൈസയാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ നിരക്ക്. വില ഇത്തരത്തില്‍ കൂടിയാല്‍ വില കുറയ്ക്കുന്നതിന് മുന്‍പത്തെ നിലയിലേക്ക് എത്താന്‍ ദിവങ്ങള്‍ മാത്രം മതിയാവും.

You might also like