പാലാ വിട്ടുകൊടുക്കാനാവില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി മാണി സി കാപ്പൻ “പാലാ മണിക്ക് ഭാര്യാങ്കിൽ എനിക്ക് ചങ്ക് “

കെ എം മാണി ജയിച്ച സീറ്റ്‌ അല്ല ഇപ്പോൾ പാലാ. പാലാ സീറ്റ്‌ ഒരു കാരണവശാലും വിട്ടു കൊടുക്കില്ല. രാജ്യസഭ സീറ്റ്‌ ആർക്കു വേണം?

0

തിരുവനന്തപുരം: “പാലാ മണിക്ക് ഭാര്യാങ്കിൽ എനിക്ക് പാലാ ചങ്കണെന്ന്” മാണി സി കാപ്പൻ പറഞ്ഞു പൊരുതി പിടിച്ചതാണ് പാലാ അത് വിട്ടുകൊടുക്കില്ലന്നും മാണി സി കാപ്പൻ വ്യക്തമാക്കി ജോസ് കെ മാണിയുടെ എൽഡിഎഫ് പ്രവേശനം ഉടൻ ഉണ്ടാകുമെന്ന വാർത്തകൾക്കിടെ പാലാ വിട്ടുകൊടുക്കാനാവില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി മാണി സി കാപ്പൻ എംഎൽഎ. രംഗത്തുവന്നിട്ടുള്ളത് പാലാ മാണി സാറിനു ഭാര്യ ആയിരുന്നെങ്കിൽ തനിക്ക് ചങ്ക് ആണ്. എൻസിപി ജയിച്ച ഒരു സീറ്റും വിട്ടു കൊടുക്കില്ല എന്നും മാണി സി കാപ്പൻ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

പാലാ സീറ്റ്‌ സംബന്ധിച്ചോ ജോസ് കെ മണി എൽ ഡി എഫിലേക്ക് വരുന്നത് സംബന്ധിച്ചോ ചർച്ച നടന്നിട്ടില്ല. സീറ്റ്‌ മറ്റാർക്കും വിട്ടു കൊടുക്കേണ്ട എന്നാണ് എൻസിപി ദേശീയ നേതൃത്വത്തിന്റെ നിലപാട്. കെ എം മാണി ജയിച്ച സീറ്റ്‌ അല്ല ഇപ്പോൾ പാലാ. പാലാ സീറ്റ്‌ ഒരു കാരണവശാലും വിട്ടു കൊടുക്കില്ല. രാജ്യസഭ സീറ്റ്‌ ആർക്കു വേണം? ജോസ് വരുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ചർച്ച നടക്കാത്തതിനാൽ അഭിപ്രായം പറയേണ്ട കാര്യം ഇല്ല.ജോസ് കെ മാണി വരുന്നത് കൊണ്ട് പാലായിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഗുണമൊന്നും ഉണ്ടാകില്ലെന്നും മാണി സി കാപ്പൻ പറഞ്ഞു

You might also like

-