വാര്‍ഷികവരുമാനം 65,000 ഡോളറിനു താഴെയുള്ള കുടുംബത്തിലെ കുട്ടികള്‍ക്ക് ട്യൂഷന്‍ ഫീസ് സൗജന്യം

യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി ഓഫ് ടെക്‌സസ് സിസ്റ്റം ബോര്‍ഡ് മെമ്പര്‍മാര്‍ ഐക്യകണ്‌ഠേനയാണ് ഈ തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിച്ചത്.സംസ്ഥാന വിഹിതമായി യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിക്കു ലഭിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക സഹായത്തില്‍ നിന്നും 160 മില്യണ്‍ ഡോളറിന്റെ എന്‍ഡോവ്!മെന്റ് രൂപീകരിച്ചു വിദ്യാഭ്യാസ സാഹയം നല്‍കുന്നതിനാണ് തീരുമാനം.

0

ഡാലസ്: വാര്‍ഷിക വരുമാനം 65,000 ഡോളറിനു താഴെയുള്ള കുടുംബങ്ങളിലെ കുട്ടികള്‍ക്ക് ട്യൂഷന്‍ ഫീസ് സൗജന്യം നല്‍കുമെന്ന് യുറ്റി ഓസ്റ്റിന്‍ അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു. യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി ഓഫ് ടെക്‌സസ് സിസ്റ്റം ബോര്‍ഡ് മെമ്പര്‍മാര്‍ ഐക്യകണ്‌ഠേനയാണ് ഈ തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിച്ചത്.സംസ്ഥാന വിഹിതമായി യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിക്കു ലഭിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക സഹായത്തില്‍ നിന്നും 160 മില്യണ്‍ ഡോളറിന്റെ എന്‍ഡോവ്!മെന്റ് രൂപീകരിച്ചു വിദ്യാഭ്യാസ സാഹയം നല്‍കുന്നതിനാണ് തീരുമാനം. സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൊണ്ടു വിദ്യാഭ്യാസം തുടര്‍ന്നു കൊണ്ടു പോകുവാന്‍ കഴിയാത്തവരെ സഹായിക്കുക എന്നതാണ് ഈ എന്‍ഡോവ്!മെന്റിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും അധികൃതര്‍ പറഞ്ഞു.

യുഎസ് സെന്‍സസ് ബ്യൂറോയുടെ കണക്കനുസരിച്ചു ടെക്‌സസിലെ ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ ശരാശരി വാര്‍ഷിക വരുമാനം 59206 ഡോളറായിട്ടാണ് കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത്.2020 മുതല്‍ നടപ്പാക്കുന്ന ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ 8,600 അണ്ടര്‍ ഗ്രാജുവേറ്റ് വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് ഇതിന്റെ ഗുണം ലഭിക്കും. അമേരിക്കയിലെ പബ്ലിക് സ്കൂളുകളുടെ പട്ടികയില്‍ 15–ാം സ്ഥാനത്താണ് ഓസ്റ്റിന്‍ ക്യാമ്പസ്

You might also like

-