ഇടുക്കി അണകെട്ട്  ജലനിരപ്പ് വീണ്ടും ഉയർന്നു .പ്രദേശത്തു  ഓറഞ്ച്  അലേർട്ട് . ജാഗ്രത നിർദേശം .ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ലന്ന് ജില്ലാഭരണകൂടം 

ജാഗ്രത ഭയപ്പെടുത്തലല്ല  മുൻകരുതൽ ..

0

ചെറുതോണി : ഇടുക്കി അണക്കെട്ടിലെ ജലനിരപ്പ് ക്രമാതീതമായി  ഉയരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ . സുരക്ഷാ മുന്നൊരുക്കങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഓറഞ്ച് അലേർട്ട്  പ്രഖ്യാപിച്ചു .അണക്കെട്ടിലെ ജലനിരപ്പ് 2394.96 അടിപിന്നിട്ട സാഹചര്യത്തിലാണ്  ഓറഞ്ച് അലേർട്ട് പ്രഖാപിച്ചിട്ടുള്ളത് . ഓറഞ്ച് അലേർട്ട് എന്നത്  അണകെട്ട്  ഉടൻ തുറന്നുവിടുമെന്ന് അർത്ഥമില്ലെന്ന്  അധികൃതർ അറിയിച്ചു .അണക്കെട്ടിൽ വർധിച്ചു   വരുന്ന ജലനിരപ്പ് ആശങ്കാജനകമല്ലന്നും  ഭയപ്പെടേണ്ട ഒരു സാഹചര്യവും നിലവില്ലന്നും ജില്ലാഭരണകൂടം അറിയിച്ചു

You might also like

-