മന്ത്രി എം എം മണിക്ക് കോവിഡ് സ്ഥികരിച്ചു

പ്രതേകിച്ചു ലക്ഷണങ്ങൾ ഒന്നും ഒണ്ടായിരുന്നില്ലന്നും മന്ത്രിയുടെ ആരോഗ്യനിലയിൽ പ്രശനങ്ങൾ ഇല്ലന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ പറഞ്ഞു

0

തിരുവനന്തപുരം: വൈദുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി എം എം മണിക്ക് കോവിഡ് 19 സ്ഥികരിച്ചു പേഴ്‌സണൽ സ്റ്റാഫിലെ ഒരു അംഗത്തിന് കഴിഞ്ഞദിവസം കോവിഡ് സ്ഥികരിച്ചിരുന്നു ഇതേതുടർന്ന് മന്ത്രിയും മറ്റുള്ളവരും നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുകയായിരുന്നു . കോവിഡ് സ്ഥികരിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് മന്ത്രിയെ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ്ജിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു . പ്രതേകിച്ചു ലക്ഷണങ്ങൾ ഒന്നും
ഒണ്ടായിരുന്നില്ലന്നും മന്ത്രിയുടെ ആരോഗ്യനിലയിൽ പ്രശനങ്ങൾ ഇല്ലന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ പറഞ്ഞു.മന്ത്രിഓഫീസിലെ രണ്ടുപേർക്ക് മുൻപ് കോവിഡ് സ്ഥികരിച്ചിരിന്നു.
മന്ത്രിയുമായി ഇടപെഴുകിയ പഴ്സണല്‍ സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങൾ ക്വാറന്റീനില്‍ പ്രവേശിച്ചു. വൈദ്യുതിമന്ത്രിയുമായി ഇടപഴകിയവര്‍ നിരീക്ഷണത്തില്‍ പോകാന്‍ നിര്‍ദേശമുണ്ട്.

You might also like

-