സാത്താൻ പ്രീതിക്കായി 675 കുട്ടികളെ പ്രാകൃതനരബലിയിലൂടെ കൊന്നൊടുക്കി

0

ആഫ്രിക്ക /ഘാന :ആഫ്രിക്കയിലെ ഘാനയിൽ സാത്താൻ പുരോഗിതൻ അരനൂറ്റിഎഴുപത്തഞ്ച് കുട്ടികളെ സാത്താൻ പ്രീതിക്കായി നരബലികൊടുത്തതായി അവകാശപ്പെട്ടു രംഗത്തെത്തി . ഘാനയിലെ ആർ ടി വി ക്കനുവദിച്ച പ്രതേക അഭിമുഖത്തിലാണ പേര് വെളിപ്പെടുത്താത്ത പുരോഗിതൻ നരബലിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് . ഇത്രയധികം കുട്ടികളെ നരബലിക്കായ്‌ എത്തിച്ച് ഇയാൾക്ക് നൽകിയത് ഇയാളുടെ സാത്താൻ സഭയിലെ അംഗങ്ങളായ ഡോക്ടർ മാരും നേഴ്‌സു മാരുമാണെന്ന് ഇയാൾ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് .കഴിഞ്ഞ പതിനേഴ് വർഷമായി ഇയാൾ സാത്താൻ സേവനടത്തി വരികയാണ് മുഖം മുടി ധരിച്ചാണ് അഭിമുഖതയിൽ സാത്താൻ പുരോഗിതൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് .കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ പതിനേഴിനാണ് ചാനൽ വിവാദ അഭിമുഖം പുറത്തു വിട്ടിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ഇതുവരെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യാതൊരന്വേഷണവും സർക്കാർ തലത്തിൽ നടന്നിട്ടില്ല .https://youtu.be/WT4sn6yL1LE

-

You might also like

-