ഇന്ത്യ പാക്‌ അതൃത്തിയിൽ സംഘർഷം രണ്ടു പാക്‌ സൈനികരെ ഇന്ത്യൻ വകവരുത്തി

പാകിസ്ഥാൻ നടത്തിയ വെടിനിർത്തൽ നിയമലംഘനത്തിന് പ്രതികാരമായി ഇന്ത്യൻ സൈന്യം അതൃത്തികാടിനെത്തിയ രണ്ട് പാകിസ്ഥാൻ സൈനികരെ വധിച്ചു.

0

ഹാജിപൂർ സെക്ടർ :ഇന്ത്യ – പാക്‌ അതൃത്തിയേലേ പഞ്ചാബിലെ ഹാജിപൂർ സെക്ടറിലേ പാകിസ്ഥാൻ നടത്തിയ വെടിനിർത്തൽ നിയമലംഘനത്തിന് പ്രതികാരമായി ഇന്ത്യൻ സൈന്യം അതൃത്തികാടിനെത്തിയ രണ്ട് പാകിസ്ഥാൻ സൈനികരെ വധിച്ചു. കൊല്ലപ്പെട്ട പാക് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ സമാദാനസുചനക്കുള്ള വെളുത്ത പതാക അതിർത്തിയിൽ ഉയർത്തി പാക്സൈ സൈന്യം പതാക കാണിമൃതദേഹങ്ങൾ വേണ്ടുടുത്തു

Hajipur Sector: Indian Army killed two Pakistani soldiers in retaliation to unprovoked ceasefire violation by Pakistan. Pakistani soldiers retrieved the bodies of their killed personnel after showing white flag. (10.9.19/11.9.19)

You might also like

-