ഫാത്തിമയുടെ മരണം വിദ്യാർത്ഥികൾ അനിശ്ചിതകാല റിലേ നിരാഹാര സമരം ആരംഭിച്ചു

രണത്തിൽ ആരോപണ വിധേയരായ അധ്യാപകർക്ക് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സമൻസ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫാത്തിമയുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ പേര് പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള അധ്യാപകർക്കെതിരെയാണ് ആദ്യം അന്വേഷണ നടത്തുക

0

ചെന്നൈ :മദ്രാസ് ഐ.ഐ.ടിയിലെ മദ്രാസ് ഐ.ഐ.ടിയിലെ വിദ്യാർത്ഥിനായി ഫാത്തിമയുടെ മരണത്തിന് ഉത്തരവാദികളായവരെ ഉടൻ പിടികൂടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾ അനിശ്ചിതകാല റിലേ നിരാഹാര സമരം ആരംഭിച്ചു. നടപടിയുണ്ടാകും വരെ സമരം തുട നാണ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ തീരുമാനം . മരണത്തിൽ ആരോപണ വിധേയരായ അധ്യാപകർക്ക് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സമൻസ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫാത്തിമയുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ പേര് പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള അധ്യാപകർക്കെതിരെയാണ് ആദ്യം അന്വേഷണ നടത്തുക

ചെന്നൈ ഐ ഐ ടി യിലെ മലയാളി ഗവേഷക വിദ്യാർത്ഥികളായ ജസ്റ്റിൻ, അസർ എന്നിവരാണ് ക്യാമ്പസ്സിള്ളിൽ നിരാഹാരം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്. മരണം സംബന്ധിച്ച് ആഭ്യന്തര അന്വേഷണം നടത്തുക, കുറ്റവാളികളെ വേഗത്തിൽ പിടികൂടുക എന്നിവയാണ് ആവശ്യങ്ങൾ. സാംസ്കാരിക കൂട്ടായ്മയായ ചിന്താബാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് വിദ്യാർത്ഥി സമരം. പൂർണമായ തെളിവുകൾ ലഭിച്ചിട്ടും പൊലീസ്.

You might also like

-