തമിഴ്‌നാട്ടിലും ഭീതി വിതച്ച് അരികൊമ്പൻ നാട്ടിൽ മണലാർ എസ്റ്റേറ്റിലെ റേഷൻ കട റേഷൻ ആക്രമിച്ചു

അരികൊമ്പൻ തമിഴ്‌നാട്ടിലെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ എത്തി നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു . ചിന്നക്കനാലിലാണ് സമാനമായ ഭൂപ്രകൃതി യുള്ള തമിഴ്‌നാട്ടിലെ മേഘമല കേന്ദ്രികരിച്ചാണ് അരികൊമ്പൻ ഇപ്പോൾ വിലസുന്നത് .കാട്ടാന നാട്ടിലിറങ്ങി റേഷൻകട അക്രമിച്ചതോടെ പ്രദേശവാസികൾ ഭീതിയിലാണ്

0

തേനി | പെരിയാർ വന്യജീവി സങ്കേതത്തിൽ തമിഴ്നാട് അതിർത്തിയിൽ തുറന്നുവിട്ട അരിക്കൊമ്പൻ തമിഴ് നാട്ടിൽ റേഷൻ കട ആക്രമിച്ചു. തേനി ജില്ലയിലെ മണലാർ എസ്റ്റേറ്റിലെ റേഷൻ കടയാണ് തകർക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്. കടയുടെ ജനൽ ഭാഗികമായി തകർത്തു. എന്നാൽ അരി എടുത്തിട്ടില്ല. രാത്രിയോട് വനത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി.കഴിഞ്ഞദിവസങ്ങളിലും അരികൊമ്പൻ തമിഴ്‌നാട്ടിലെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ എത്തി നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു . ചിന്നക്കനാലിലാണ് സമാനമായ ഭൂപ്രകൃതി യുള്ള തമിഴ്‌നാട്ടിലെ മേഘമല കേന്ദ്രികരിച്ചാണ് അരികൊമ്പൻ ഇപ്പോൾ വിലസുന്നത് .കാട്ടാന നാട്ടിലിറങ്ങി റേഷൻകട അക്രമിച്ചതോടെ പ്രദേശവാസികൾ ഭീതിയിലാണ്  ,അതേസമയം അരികൊമ്പനെ ചിന്നക്കനാലിൽ നിന്നും മാറ്റിയതോടെ മേഖലയിൽ കാട്ടാന ശല്യം നന്നേ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്
അതേസമയം അരിക്കൊമ്പൻ പെരിയാറിലേക്കു മടങ്ങാനുള്ള സാധ്യത ഇല്ലെന്നാണ് വിദഗ്ധർ പറയുന്നത് . കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായി തമിഴ്നാട് വനമേഖലയിൽത്തന്നെയാണ് ആന ചുറ്റിത്തിരിയുന്നത്. ആന ആരോഗ്യവാനാണ് എന്നാണ് തമിഴ്നാട് വനംവകുപ്പ് നൽകുന്ന വിവരം.

ചിന്നക്കനാലിലെപ്പോലെ ഇവിടെ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തുന്നില്ല എന്നാണ് തമിഴ്നാട് വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നത്. ആനയുടെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് ഒരാഴ്ച കൂടി നിരീക്ഷണം നടത്തിയ ശേഷമായിരിക്കും അടുത്ത തീരുമാനം എടുക്കുക. ആന ഈ ഭാഗത്തു തുടരുന്നതിനാൽ മേഘമലയിലേക്ക് സഞ്ചാരികൾക്കുള്ള നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

You might also like

-