ഐ പി എസ് ഓഫീസർക്ക് മൂന്നുവീതം സർക്കാർ വാഹനം 22 ഐപിഎസുകാര്‍ക്ക് അനുവദിച്ചത് 63 മോഡേൺ കാറുകൾ

സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവിക്ക് മൂന്ന് വാഹനങ്ങളുള്ളപ്പോള്‍ എഡിജിപി, ഐജി എന്നിവര്‍ക്ക് നാല് വാഹനങ്ങളാണ്

0

തിരുവനതപുരം :ക്രമസമാധാന ചുമതലയുള്ള ഐപിഎസുകാര്‍ക്ക് അനുവദിച്ച വാഹനങ്ങളുടെ കണക്ക് പുറത്ത്.ക്രമസമാധാന ചുമതലയുള്ള ഐപിഎസുകാര്‍ക്ക് അനുവദിച്ച വാഹനങ്ങളുടെ കണക്ക് പുറത്ത്. 22 ഐപിഎസുകാര്‍ക്ക് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് 63 വാഹനങ്ങളാണ്.സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവിക്ക് മൂന്ന് വാഹനങ്ങളുള്ളപ്പോള്‍ എഡിജിപി, ഐജി എന്നിവര്‍ക്ക് നാല് വാഹനങ്ങളാണ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. വാഹനങ്ങളുടെ കണക്ക്

You might also like

-