വാത്തിക്കുടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റിന്റെ മുഖത്തു ഭർത്താവ് ആസിഡ് ഒഴിച്ചു

ഭർത്താവ് പൊട്ടനാനിക്കൽ അനിലിനെ മുരിക്കാശേരി പോലീസ് അറസ്റ്റു ചെയ്തു . മുഖത്തും ശരീരഭാഗങ്ങളിലും ഭർത്താവ് അനിൽ ആസിഡ് ഒഴിച്ച് അപായപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചു

0

മുരിക്കാശ്ശേരി :ഇടുക്കി വാത്തിക്കുടിയിൽ യുവതിക്ക് നേരെ ആസിഡ് ആക്രമണം .വാത്തിക്കുടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് പി.ആർ ശ്രീജക്കാണ് ആസിഡ് ആക്രമണമുണ്ടായത് .ഭർത്താവ് പൊട്ടനാനിക്കൽ അനിലിനെ മുരിക്കാശേരി പോലീസ് അറസ്റ്റു ചെയ്തു . മുഖത്തും ശരീരഭാഗങ്ങളിലും ഭർത്താവ് അനിൽ ആസിഡ് ഒഴിച്ച് അപായപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചു. ഉച്ചക്ക് ശേഷം പഞ്ചായത്ത് മീറ്റിഗ് കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ തിരികെ എത്തിയപ്പോ ഴാണ് സംഭവം മുഖത്തും പുറത്തും പൊള്ളലേറ്റ ശ്രീജയെ എറാണാക്കുളത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെക്ക് പ്രവേശിപ്പിച്ചു .

ശ്രീ ജയുടെ ഭർത്താവ് അനിൽലിനെ മുരിക്കാശ്ശേരി പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തു. പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി കഴിഞ്ഞു വീട്ടിൽ തിരികെ എത്തിയ ശ്രീജയുടെ നേർക്ക് ഭർത്താവ് അനിൽ ആസിഡ് ഒഴിക്കുകയായിരുന്നു മുഖത്തും പുറത്തും പൊള്ളലേറ്റ ശ്രീജയെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് പികെ രാജുവും വും സംഘവുമാണ് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചത് പ്രാഥമിക ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷം ശ്രീജ എറണാകുളത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അനിലിനെ നാളെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും.

You might also like

-