ഗാ‍ർഹിക പാചക സിലിണ്ടറുകളുടെ വില 200 രൂപ കുറച്ചു.

കേന്ദ്രമന്ത്രി അനുരാ​ഗ് ഠാക്കൂറാണ് ഈ തീരുമാനം അറിയിച്ചത്. നിലവിൽ വളരെ ആശ്വാസകരമായ സംഭവമാണ്. നിലവിൽ 19 കിലോ വരുന്ന സിലിണ്ടറുകൾക്ക് 1600രൂപയിലധികം വില വരുന്നുണ്ട്. 200 രൂപ കുറയുന്നതോടെ വളരെ ആശ്വാസമാവും. ഉജ്വല സ്കീമിലുള്ളവ‍ർക്ക് 200 രൂപ കൂടി കുറയും. ഉജ്ജ്വല പദ്ധതിക്കാർക്ക് നേരത്തെ 200 രൂപ സബ്സിഡി നൽകിയിരുന്നു.

0

ഡൽഹി | ഗാ‍ർഹിക പാചക സിലിണ്ടറുകളുടെ വില 200 രൂപ കുറച്ചു. കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭായോ​ഗത്തിലാണ് തീരുമാനം. ​ഗാർഹിക സിലിണ്ടർ ഉപയോ​ഗിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും പ്രയോ​ജനം കിട്ടും. ഉജ്വല സ്കീമിലുള്ളവ‍ർക്ക് നേരത്തെ നൽകിയ സബ്സിഡിക്ക് പുറമെയാവും ഈ കിഴിവ് ലഭിക്കുക.വിലക്കയറ്റം വളരെ ഉയർന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ തീരുമാനം വരുന്നത്. നിരവധി തവണ വിമർശനങ്ങൾ ഉയർന്നിരുന്നെങ്കിലും ഇതുവരേയും വില കുറച്ചിരുന്നില്ല. ഇന്ന് ചേർന്ന കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭായോ​ഗത്തിൽ പാചക വാതക വില സിലിണ്ടറിന് 200 രൂപ കുറയ്ക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. നേരത്തെ ഉജ്വല സ്കീമിലുള്ളവ‍ർക്ക് 200 രൂപ ഇളവ് ലഭിച്ചിരുന്നു. ഇന്നെടുത്ത തീരുമാന പ്രകാരം ​ഗാർഹിക ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള സിലിണ്ടറുകൾക്ക് 200രൂപ കുറയ്ക്കുകയായിരുന്നു. കേന്ദ്രമന്ത്രി അനുരാ​ഗ് ഠാക്കൂറാണ് ഈ തീരുമാനം അറിയിച്ചത്. നിലവിൽ വളരെ ആശ്വാസകരമായ സംഭവമാണ്. നിലവിൽ 19 കിലോ വരുന്ന സിലിണ്ടറുകൾക്ക് 1600രൂപയിലധികം വില വരുന്നുണ്ട്. 200 രൂപ കുറയുന്നതോടെ വളരെ ആശ്വാസമാവും. ഉജ്വല സ്കീമിലുള്ളവ‍ർക്ക് 200 രൂപ കൂടി കുറയും. ഉജ്ജ്വല പദ്ധതിക്കാർക്ക് നേരത്തെ 200 രൂപ സബ്സിഡി നൽകിയിരുന്നു. പുതിയ ആനുകൂല്യം കൂടി ലഭിക്കുമ്പോൾ ഉജ്ജ്വല പദ്ധതിക്കാർക്ക് 400 രൂപ കുറയും. 75 ലക്ഷം പുതിയ പിഎം ഉജ്ജ്വല യോജന കണക്ഷൻ നൽകാനും തീരുമാനമായി.

പ്രഖ്യാപനത്തിന് തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര മന്ത്രി അനുരാഗ് സിംഗ് താക്കൂർ പ്രതികരിച്ചു. ഇത് ആശ്വാസം നൽകുന്ന പ്രഖ്യാപനം മാത്രമാണ്. അങ്ങനെ കണ്ടാൽ മതിയെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ആഗസ്റ്റ് 23 ദേശീയ ബഹിരാകാശ ദിനമാക്കുമെന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രഖ്യാപനത്തിനും മന്ത്രി സഭ അംഗീകാരം നൽകി.

You might also like

-