പാലാരിവട്ടം പാലം പൊളിക്കണമെന്ന സർക്കാർ നിലപാട് ശരിയല്ല

പൊളിക്കാതെ തന്നെ പരിഹരിക്കാവുന്ന തകരാറുകളെ പാലത്തിനുള്ളൂ

0

കൊച്ചി :പാലാരിവട്ടം പാലം പൊളിക്കണമെന്ന നിലപാട് ശരിയല്ലെന്ന് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് സ്‌ട്രെച്ചറൽ ആൻഡ് ജിയോടെക്‌നിക്കൽ കൺസൾട്ടിംഗ് എൻജിനീയേഴ്‌സ്. ഈ വിഷയത്തിൽ സർക്കാർ തീരുമാനം ശരിയല്ലെന്നും എങ്ങനെയെങ്കിലും പൊളിക്കണമെന്ന മനസ്ഥിതിയാണ് സർക്കാരിനെന്നും അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികൾ കൊച്ചിയിൽ പറഞ്ഞു.
പൊളിക്കാതെ തന്നെ പരിഹരിക്കാവുന്ന തകരാറുകളെ പാലത്തിനുള്ളൂ. പാലാരിവട്ടം മേൽപ്പാലം ഉടൻ പൊളിച്ചു പണിയാൻ സർക്കാരിന് എന്തോ നിർബന്ധമുള്ളതു പോലെ തോന്നുവെന്നും സംഘടന ഭാരവാഹികൾ കൊച്ചിയിൽ പറഞ്ഞു. ഈ വിഷയത്തിൽ മെട്രോമാൻ ഇ. ശ്രീധരന് തെറ്റുപറ്റിയിട്ടുണ്ടാകാം പാലം പൊളിക്കണമെന്ന് ചെന്നൈ ഐ.ഐ.ടിയുടെ റിപ്പോർട്ടിലുമില്ല.

പാലം പൊളിക്കാതെ തകരാറുകൾ പരിഹരിക്കാവുന്ന നിർദേശങ്ങളക്കമുള്ള വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് സർക്കാരിന് സമർപ്പിക്കാനൊരുങ്ങുകയാണ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് സ്‌ട്രെച്ചറൽ ആൻഡ് ജിയോടെക്‌നിക്കൽ കൺസൾട്ടിംഗ് എൻജിനീയേഴ്‌സ്.

You might also like

-