അമേരിക്കയിലെ ന്യൂയോര്‍ക്ക് പൊലീസ് ഡിപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റിനെയും പിന്നിലാക്കി കേരള പൊലീസിന്റെ ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പേജിന്റെ പ്രചാരണത്തിലുള്ള കുതിപ്പ്. അഭിമാനകരമായ ഈ നേട്ടം കൈവരിക്കാന്‍ കേരള പോലീസിന്റെ നവമാധ്യമ ഇടപെടലുകള്‍ക്ക് സഹായിച്ച ഏവരുടെയും പിന്തുണ തുടര്‍ന്നും

0

കേരള പൊലീസ് ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പേജ് ലോകത്തിന്റെ നെറുകയിലേക്ക്. അമേരിക്കയിലെ ന്യൂയോര്‍ക്ക് പൊലീസ് ഡിപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റിനെയും പിന്നിലാക്കി കേരള പൊലീസിന്റെ ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പേജിന്റെ പ്രചാരണത്തിലുള്ള കുതിപ്പ്. അഭിമാനകരമായ ഈ നേട്ടം കൈവരിക്കാന്‍ കേരള പോലീസിന്റെ നവമാധ്യമ ഇടപെടലുകള്‍ക്ക് സഹായിച്ച ഏവരുടെയും പിന്തുണ തുടര്‍ന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുവെന്ന് കേരള പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.ബംഗളൂരു ട്രാഫിക് പൊലീസിന്റെ 4.94 ലക്ഷം പേര്‍ ലൈക്ക് മറികടക്കാനായി വ്യത്യസ്തമായൊരു ട്രോള്‍ തയ്യാറാക്കിയാണ് അവര്‍ പൊതുജനങ്ങളുടെ സഹായം തേടിയിരിക്കുന്നത്.

ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിന്റെ പൂര്‍ണരൂപം

രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും പ്രചാരമുള്ള ‘പോലീസ് ഫേസ്ബുക്ക് പേജ്’ എന്ന നേട്ടം കൈവരിച്ച കേരള പോലീസ് ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ലോക നെറുകയിലേയ്ക്ക് കുതിക്കുകയാണ്

ന്യൂയോര്‍ക്ക് പോലീസ് ഡിപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റിന്റെ പേജിനെ(ചഥജഉ) പിന്തള്ളി കേരള പോലീസ് പേജ് ലോകത്തിലെ തന്നെ പോലീസ് ഫേസ്ബുക്ക് പേജുകളിലൊന്നായി മുന്നേറുകയാണ്…

Page Liked · 3 hrs 

രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും പ്രചാരമുള്ള “പോലീസ് ഫേസ്ബുക്ക് പേജ്” എന്ന നേട്ടം കൈവരിച്ച കേരള പോലീസ് ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ലോക നെറുകയിലേയ്ക്ക് കുതിക്കുകയാണ്…

ന്യൂയോർക്ക് പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൻ്റെ പേജിനെ(NYPD) പിന്തള്ളി കേരള പോലീസ് പേജ് ലോകത്തിലെ തന്നെ പോലീസ് ഫേസ്ബുക്ക് പേജുകളിലൊന്നായി മുന്നേറുകയാണ്…

പ്രളയത്തിൻ്റെയും പ്രതിസന്ധികളുടെയും വിഷമഘട്ടത്തിലും ഞങ്ങൾക്കൊപ്പം നിന്നവരെ ഈ ഘട്ടത്തിൽ നന്ദിയോടെ സ്മരിക്കുന് See More

പ്രളയത്തിന്റെയും പ്രതിസന്ധികളുടെയും വിഷമഘട്ടത്തിലും ഞങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം നിന്നവരെ ഈ ഘട്ടത്തില്‍ നന്ദിയോടെ സ്മരിക്കുന്നു. അഭിമാനകരമായ ഈ നേട്ടം കൈവരിക്കാന്‍ കേരള പോലീസിന്റെ നവമാധ്യമ ഇടപെടലുകള്‍ക്ക് സഹായകരമായ ഏവരുടെയും പിന്തുണ തുടര്‍ന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നന്ദി.

You might also like

-