ഇടുക്കിയില്‍ യുഡിഎഫ് ലീഡ് നില 1ലക്ഷം കഴിയുന്നു. 

0

ദേശീയ തലത്തില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിനെതിരെ സഖ്യകക്ഷികള്‍ രംഗത്ത്. കേരളത്തില്‍ 20 ഇടത്തും കോണ്‍ഡഗ്രസ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നു. ഇടുക്കിയില്‍ യുഡിഎഫ് ലീഡ് നില 1ലക്ഷം കഴിയുന്നു.

You might also like

-