സുപ്രീംകോടതി അഭിഭാഷക ഇന്ദിര ജെയ്‍സിംഗിന്‍റെ വീട്ടിലും ഓഫീസിലും സിബിഐ റെയ്‍ഡ്

ഡൽഹിയിലും മുംബൈയിലും ഒരേസമയം റെയ്ഡ് നടക്കുകയാണ്. ഇന്ദിരാ ജയ്‌സിങ് നേതൃത്വം നൽകുന്ന സന്നദ്ധ സംഘടന വിദേശഫണ്ട് സ്വീകരിച്ചതിലാണ് അന്വേഷണം.

0

ഇന്ദിരാ ജയ്‌സിംഗിന്റെ വീട്ടിൽ റെയ്ഡ്. സുപ്രീംകോടതിയിലെ മുതിർന്ന അഭിഭാഷക ഇന്ദിരാ ജയ്‌സിംഗിന്റെ വീട്ടിലും ഓഫീസിലും സിബിഐ റെയ്ഡ്.

ഡൽഹിയിലും മുംബൈയിലും ഒരേസമയം റെയ്ഡ് നടക്കുകയാണ്. ഇന്ദിരാ ജയ്‌സിങ് നേതൃത്വം നൽകുന്ന സന്നദ്ധ സംഘടന വിദേശഫണ്ട് സ്വീകരിച്ചതിലാണ് അന്വേഷണം. നിയമവിരുദ്ധ ഫണ്ടിങ്ങെന്ന് ആരോപണമുയർന്നിരുന്നു.

You might also like

-