ഇരുപത്തിയൊന്നുകാരിയായ യുവതി കാമുകനെ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിനിടിയാൽ ശ്വാസം മുട്ടിച്ച് കൊന്നശേഷം അവയവങ്ങൾ മുറിച്ച ദുർമന്ത്രവാദം നടത്തി

അനാസ്റ്റാസിയ ഒനേജീന (21)കറിയാണ് കാമുകൻ , ദിമിത്രി സിങ്കെവിച്ച് കഴുത്തുഞെരിച്ചു കൊന്നശേഷം കക്ഷങ്ങളാക്കി ദുർമാത്രവാദം നടത്തിയത്

0


മോസ്കൊ : റഷ്യയിലെ അനസ്താസിയ ഒനേഗിന (21),കാമുകനും പോലീസുകാരനയാ ദിമിത്രി സിങ്കെവിച്ച് (24) നെ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിനിടയിൽ കഴുത്ത് ഞെരിച്ച് ശ്വാസം മുട്ടിച്ച് കൊന്നശേഷം ദേവപ്രീതിക്കായി അവയവങ്ങൾ മുറിച്ച് പ്രതേക പൂജ നടത്തിയത് .
സിൻക്വിച്ച്ന്റെ മൃതദേഹം കഷണമായി കൊത്തിനുറുക്കിയ ശേഷം, കാമുകന്റെകയ്യും കാലും തന്റെ ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തതായി പോലീസ് പറഞ്ഞു.കൊല്ലപ്പെട്ട കാമുകന്റെ ചെവികൾ, വിരലുകൾ എന്നിവ മുറിച്ചുമാറ്റി. സാത്താൻറെ വിഗ്രഹം (ബാപ്മോട്ട് )കാഴ്ച്ച വച്ചു.

മൃതദേഹത്തിൽ പ്രതേക ആകൃതിയിൽ മുറിവേകൾ ഉണ്ടാക്കി ദേവപ്രീതിക്കായി രക്തം ചോർത്തികളഞ്ഞതായി പോലീസ് സ്‌തികരിച്ചിട്ടുണ്ട് .രാത്രിയിൽ ചാന്ദ്രചക്രത്തിൽ ദേവപ്രീതിക്കായി കാമുകനെ യാഗം അർപ്പികച്ചതായി യുവതി പോലീസിൽ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് കൊല്ലപ്പെട്ട കാമുകന്റെ കാലും കൈയും ലൈംഗികാവയവവും യുവതിയുടെ അടുക്കളയിലെ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്നും പോലീസ് കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് .

You might also like

-