സ്വർണ വില ഇടിയുന്നു; പവന് 22,520 രൂപ

0

കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ ഇടിവ്. പവന് 120 രൂപയാണ് ഇന്ന് കുറഞ്ഞത്. ഇന്നലെ 80 രൂപയും കുറഞ്ഞിരുന്നു. പവന് 22,520 രൂപയ്ക്കാണ് വ്യാപരം നടക്കുന്നത്.
ഗ്രാമിന് 15 രൂപ കുറഞ്ഞ് 2,815 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. ആഗോള വിപണിയിലുണ്ടായ മാറ്റമാണ് ആഭ്യന്തര വിപണിയിലും പ്രതിഫലിച്ചത്.

You might also like

-