ലിംഗം മാറ്റം ,എസ് എസ് എൽ സി ബുക്കിൽ ഇനി ട്രാന്‍സ്ജെന്‍റര്‍

0

തിരുവന്തപുരം ഏറെ വിവാദങ്ങൾക്കൊടുവിൽ കേരളാസർക്കാർഎസ്എസ്എല്‍സി സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റില്‍ പേര്, ലിംഗം എന്നിവ മാറ്റാനായി സര്‍ക്കാര്‍ പുതിയ ഉത്തരവിറക്കി. ലിംഗമാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ പേരും ലിംഗവും മാറ്റിയവരുടെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്‍റെ പുതിയ ഉത്തരവ്. ആണ്‍, പെണ്‍ എന്നതിന് പുറമേ ട്രാന്‍സ്ജെന്‍റര്‍ എന്ന കോളം കൂടി സ്കൂള്‍ രേഖകളിലും എസ്എസ്എല്‍സി സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റില്‍ ചേര്‍ക്കാനും വിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പ് അനുമതി നല്‍കി.

You might also like

-