പൊതുപണിമുടക്ക്പരീക്ഷകള്‍ മാറ്റിവച്ചു

0

കോഴിക്കോട്: ഏപ്രില്‍ രണ്ടിന് സംസ്ഥാനത്ത് പൊതുപണിമുടക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളതിനാല്‍ കേരള, കലിക്കറ്റ്, എംജി, കൊച്ചി സര്‍വകലാശാലകള്‍ അന്നു നടത്താന്‍ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന പരീക്ഷകള്‍ മാറ്റിവച്ചു. കേരള സര്‍വകലാശാലയുടെ ഏപ്രില്‍ രണ്ടിന് നടത്താനിരുന്ന ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് പഞ്ചവത്സര ബി.എ എല്‍.എല്‍.ബി / ബി.കോം എല്‍.എല്‍.ബി /ബി.ബി.എ എല്‍.എല്‍.ബി ഡിഗ്രി പരീക്ഷ ഏപ്രില്‍ നാലിലേക്കും, മറ്റെല്ലാ പരീക്ഷകളും ഏപ്രില്‍ 18-ലേക്കും മാറ്റിവച്ചു.

വിശദവിവരങ്ങള്‍ വെബ്സൈറ്റില്‍ (www.keralauniversity.ac.in) ലഭിക്കും. പരീക്ഷാകേന്ദ്രത്തിനും സമയത്തിനും മാറ്റമില്ല. മഹാത്മാഗാന്ധി സര്‍വ്വകലാശാല ഏപ്രില്‍ രണ്ടിന് നടത്താന്‍ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന എല്ലാ പരീക്ഷകളും മാറ്റിവച്ചു. പുതുക്കിയ തീയതി പിന്നീടറിയിക്കും. കാലിക്കറ്റ് സര്‍വകലാശാല ഏപ്രില്‍ രണ്ടിന് നടത്താനിരുന്ന ചില പരീക്ഷകള്‍ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്.

You might also like

-