വിപണി കീ‍ഴടക്കാന്‍ ജിയോയുടെ പുത്തന്‍ വിപ്ലവം

0
 വില കുറഞ്ഞ 4 ജി ഫോണ ുകള്‍ നിര്‍മ്മിക്കാന്‍ ജിയോയെ സഹായിച്ച ക്വാൽകോമുമായി ലാപ്​ടോപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജിയോ ചർച്ച നടത്തിയെന്നാണ് പുറത്തു വരുന്ന വിവരങ്ങള്‍.

പുതിയ ലാപ്ടോപ്പിന്‍റെ കൂടെ ജിയോ നല്‍കുന്ന ഓഫറുക്യള്‍ക്കായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഉപഭോക്താക്കള്‍.

You might also like

-