വനിത മതില്‍ തെറ്റെന്ത് ? ഹൈക്കോടതി

വനിതാമതിലില്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ നിര്‍ബന്ധപൂര്‍വ്വം പങ്കെടുക്കേണ്ടതുണ്ടോയെന്ന് വിശദികരിക്കാൻ സര്‍ക്കാരിനോട് ഹൈക്കോടതി.ആവശ്യപ്പെട്ടു

0

കൊച്ചി :വനിതാമതില്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതില്‍ എന്താണ് തെറ്റെന്നും കോടതി ഹര്ജിക്കാരോട് ചോദിച്ചു വനിതാമതിലില്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ നിര്‍ബന്ധപൂര്‍വ്വം പങ്കെടുക്കേണ്ടതുണ്ടോയെന്ന് വിശദികരിക്കാൻ സര്‍ക്കാരിനോട് ഹൈക്കോടതി.ആവശ്യപ്പെട്ടു സര്‍ക്കാര്‍ അവരുടെ നേട്ടം ഉയര്‍ത്തിക്കാട്ടുന്നതില്‍ എന്തുകുഴപ്പമാണുള്ളതെന്നും ഹൈക്കോടതിചോദിച്ചു . ഹരജിക്കാര്‍ ഏകാധ്യാപത്യ ഭരണത്തിന് അടിയിൽ അല്ലല്ലോ എന്നും കോടതി ചോദിച്ചു.